Nelson Garden Rosgödsel

Organisk mineralgödsel till rosor med både kort- och långtidsverkande effekt. Vegetabilisk bas. NPK 7-3-10

Totalt under växtsäsongen. Rabattrosor/mindre rosor 0,5 dl per ros. Busk- och klängrosor/större rosor 1 dl per ros. Fördela gärna mängden på två tillfällen, tidig vår och vid midsommar.

1 kg

0,00 kr