Nelson Garden Svampmedel

Kumulus DF från Nelson Garden är ett svampmedel avsett för bekämpning av framförallt mjöldagg. Medlet har dock även effekt mot Monilia och Venturiaarter.Kumulus DF används i förebyggande syfte och behandlingen bör påbörjas vid första tecken på angrepp. Det är viktigt att både bladens över- och undersida besprutas, dock inte så mycket att vätskan rinner av bladen.
Undvik att behandla växter i starkt solsken eller hög temperatur (då finns risk för skador). Undvik också behandling i blåsigt väder.
Kumulus DF består till 80 % av svavel och levereras i form av ett vattenlösligt granulat. Tänk på att vissa arter eller sorter kan vara känsliga för svavel, t.ex. äppelsorterna Cox Orange och James Grieve.
Medlet har god regnbeständighet.

200 g

0,00 kr